Visionen för nya Nou Llevant i Palma

Palmas Silicon Valley där ett modernt boende möter kultur och innovation

Ett helt nytt område med trädkantade, breda trottoarer och utspridda byggen växer just nu fram på hittills obebyggda gräsängar i sydöstra Palma. Det heter Nou Llevant och ligger mellan Soledad, IKEA och Portixols marina. Läget är en dröm för bostadsutvecklare och andra intressenter. Med bil tar man sig på tio minuter till den internationella flygplatsen San Juan, och till Palma centrum tar det bara någon minut. Samtidigt är det bara några minuters gångväg till marinan i Portixol och båthamnen i Molinar med sina många caféer och restauranger med uteserveringarna som bjuder på utsikt över havet. Vackraste promenaden in till Palma centrum går via strandpromenaden längs stranden C’an Pere Antonio, med katedralen La Seu som lysande riktmärke ovanför Parc de Mar.

Textilfabrik från 1851 blir cirkusskola

Nou Llevant var för länge sedan jordbruksmark och är idag den sista marken som förbereds för stadskvarter inom Palmas stadsgränser. I norr gränsar Nou Llevant till Soledad, ett område som etablerades som industriområde under mitten av 1800-talet. Mellan åren 1970 och 1990 utvecklades Soledad på allvar till bostadskvarter, men några av de gamla fabriksbyggnaderna finns ännu kvar. På gränsen mellan Soledad och Nou Llevant ligger just en sådan fabriksbyggnad som idag är kulturskyddad. Textilfabriken Can Ribas uppfördes redan 1851 och syns med sin höga murade skorsten över hela området. Byggnaden var länge övergiven, men har under senare år återuppstått som teaterscen för barn. Under kommande år ska den renoveras utvändigt och förvandlas till ett skapande centrum med cirkusskola.

Palma Kongresspalats med hotel Melià Palma Bay utgör gräns mot havet

I Nou Llevant finns sedan några år även Fundación Rafa Nadal, en stiftelse grundad av Mallorcas stolthet tennisvärldsmästaren Rafael Nadal, och som erbjuder idrott och andra aktiviteter för barn. I utkanterna av de öppna gräsängarna finns även flera skolor, en vårdcentral, den stora Parc Krekowic och museu Krekowic som gräns i väst och så Diario de Mallorcas tidningshus med sin stora blå skylt intill motorvägen mellan Palma och flygplatsen. Längs motorvägen finns även Palma Kongresspalats med hotel Melià Palma Bay vägg i vägg, som båda stod klart för bara något år sedan. I övrigt är det endast Avenida Llavaneres och en rad med äldre och nybyggda bostadshus som skiljer det outnyttjade området Nou Llevant från hamnen, stranden och det blå Medelhavet.

En mix av kultur, utbildning och vetenskap

Att det finns gott om oexploaterade tomter är inte att ta miste på när man blickar ut över de stora, trädkantade gräsytorna. Men nu ska det alltså bli ändring på det.

På tomten intill Fundación Rafa Nadal står Palma kommun i startgroparna för att bygga Caja Música, en helt ny konserthall för Balearernas symfoniorkester. Konserthallen och cirkusskolan är två konkreta satsningar på att omvandla området till en levande och innovativ kultur- och teknikpark med fokus på miljö. För den innovativa tekniken är tanken att Balearernas universitet ska vara motorn. Universitetet, som idag har hela sin verksamhet förlagd intill calle Valldemossa, har fått två tomter tilldelade av kommunen för att uppföra ett campus med studentbostäder och laboratorium för universitetets ingenjörsstudenter. Även någon av stadens förvaltningar planerar man att flytta hit, och har dessutom berett mark bostäder och en stormarknad. Med detta som grund har Palma stad stora förhoppningar på att locka hit start-ups och företag inom energiförnyelse, turism, kultur och innovation.

Gräsytorna som inte bebyggs kommer att göras om till parkmark, inte minst det stråk med gång- och cykelbana som ligger intill motorvägen och gångbron över till IKEA. Och så kommer det att bli en stor fotbollsplan centralt i området som med all sannolikhet kommer samla både unga och gamla i området.

Inspiration från Barcelona och San Francisco

Tillbaka till visionen om den moderna teknikparken. Idén föddes för ungefär fem år sedan, efter att man studerat hur de skulle kunna minska Palmas och Mallorcas ensidiga beroende av den allt växande turistindustrin. Detta var under rådande högkonjunktur, och kanske hade någon i kommunledningen förmåga att förutspå den chock som turistnäringen nu drabbas av med skarpt fallande besökssiffror under den pandemi vi ännu genomlider.

Man blickade ut mot Barcelona, Palmas närmaste miljonstad på andra sidan Medelhavet. Här har två moderna teknikparker vuxit fram under senare år, 22@ i Poble Nou och CitiLab i Cornellà. 22@ ligger intill OS-byn från 1992 i ett tidigare industriområde, där spektakulära byggnader som Torre Agbar och det prisade Barcelona Growth Center samsas med upprustade fabriker som idag rymmer studentcampus för kommunikation och design. I området i Barcelonas utkant finns idag över 1 500 företag inom media, IT, hållbarhet, vetenskap och design. CitiLab Cornellà har vuxit fram i Barcelonas södra delar och har fokus på entreprenörskap, digitala media, utbildning och samarbete i studentmiljö.

Men på Palmas kommunkontor ser man även ett ännu mer välkänt område framför sig när man planerar för Nou Llevant – Silicon Valley i San Francisco. Nou Llevant kallas således ömsom Palma Tech, ömsom CitiLab Palma och ömsom Palmas Silicon Valley i tidningarna och bland de som är involverade i stadsutvecklingen.

Samarbeten ska uppmuntra unga studenter

Målet är en framtidens teknik- och innovationspark med bostäder, kultur, idrott och utbyggd service inom ramen för en ny, hållbar och intelligent stadsmodell. Samarbete är ett nyckelord och redan idag sker ett utbyte mellan Palma Kongresscenter och Fundación Rafa Nadal för att uppmuntra barn och ungdomar i området att idrotta mer. Andra samarbeten är på gång, bland annat har Balearernas Symfoniorkester lovat att erbjuda workshops åt studenterna i den nya konserthallen.

Hundratals nya bostäder byggs just nu

Exakt vilka tomter som kommunen ska upplåta till universitet och fotboll är ännu oklart när man går runt i området. Det gäller även de hyresrätter som Palma kommun nyligen beslutade att bygga i Nou Llevant. Desto tydligare är de projekt som är under uppförande, i dagsläget fyra större bostadsprojekt, varav två beräknas stå klara inom det närmaste året. Ett annat befinner sig bokstavligen i var sin gigantisk startgrop, Xajoys XO Residencia mitt emot tomten där Caja Música kommer att byggas, och intill Parc Krekovic ligger tomten där Avantespacias Levant96 kommer stå klart 2023.

Sammantaget kommer de fem projekten erbjuda flera hundra moderna bostäder med mellan ett och fyra sovrum och privata terrasser, utomhuspooler, gemensamma takterrasser, garage och trädgårdar, vissa byggnader med gym, spa och lounge med café och kommersiella ytor i entréplan, allt enligt de ritningar som presenteras på nätet och i broschyrer. På de drömlika reklambilderna ser man de lyckliga köparna luta sig mot räcket till de högst belägna takterrasserna och blicka ut över havet.

Projekten riktar sig till spanjorer och utlänningar som ser fördelarna med ett tryggt och problemfritt boende nära flygplatsen, havet och Palma stad. Och efterfrågan är stor, i skrivande stund är över 60 procent av bostäderna i de längst gångna projekten sålda.

Två bostadskomplex står klara 2021 och ytterligare två är under uppförande

När de första bostadsägarna flyttar in mellan åren 2021 och 2023 kommer Llevant96, Recidencia XO samt Gestilars Mediterrania 1 och Metrovacesas Jardines de Llevant vara luftigt utplacerade mer eller mindre på rad längs Avenida México. Längs huvudgatan calle Brotad kommer Recidencia XO ligga på vänster sida och Fundación Rafa Nadal och symfoniorkesterns konserthall på höger sida. Calle Brotad kommer att vara förlängd till motorvägen för snabb in- och utfart mot flygplatsen och Palma. Utöver detta kommer de boende att blicka ut över gröna ängar som korsas av trädkantade gator, breda trottoarer och cykelleder. Först ut kommer förmodligen Metrovacesas Jardines de Llevant vara, som beräknas stå inflyttningsklart hösten 2021.

Alla de fyra bostadsutvecklarna följer den miljövänliga linjen som planeras för i Nou Llevant. Bostäderna profileras som energieffektiva när det kommer till isolering, uppvärmning/nedkylning, ventilation, luftkvalitet och varmvattenkontroll. Gröna tak, solpaneler och värmeåtervinning ska hålla elkonsumtion och elkostnader nere, något som är en stor fördel i ett land där elräkningarna normalt brukar vara höga.

Energisparande lösningar gör stor skillnad i Mallorcas varma och fuktiga klimat

Om man tidigare inte haft bostad i Spanien kanske man inte tänker på energisparande som ett köpargument, utan kanske är något man med tiden inser har betydelse. Elpriserna i Spanien är bland de högsta i Europa, och förlusten av värme och kyla är stor i många hus som ofta har tunna väggar och otätade fönsterkarmar. De höga energikostnaderna gör att många spanjorer väljer att hålla fönsterluckorna stängda för att hålla solljuset borta sommartid, och behålla värmen inomhus vintertid. Det är också en anledning till att spanska hus traditionellt har byggts med tjocka stenväggar, små fönster och korridorer med slutna rum som kan ”stängas av”. Det vill säga precis tvärtom mot de ljusa och öppna hem som vi nordbor ofta föredrar.

Bostäderna i de nya komplexen kommer vara moderna inte bara ur energisynpunkt utan också när det kommer till planlösning, designlösningar och säkerhet. Till och med det underjordiska stadsnätet för vatten, avlopp, el och internet är splitternytt i Nou Llevant. Köparna väntas uppskatta fördelarna med att bo inte bara i ett nybyggt område utan även en nybyggd lägenhet med ny utrustning på plats redan vid inflyttning, inte minst eftersom de då slipper de så vanligt förekommande problemen med gamla eldragningar, läckande rör, dragiga fönster, kalla och fuktiga stenväggar med risk mögeltillväxt, och inte minst det som många kanske fruktar mest, saknade licenser för pooler och tillbyggnader. Något som tyvärr inte är helt ovanligt i de äldre men ack så charmiga husen i Palmas gamla stad och på Mallorcas landsbygd.