Annonsering

MEGABANNER 990x90

MEGABANNER 728x90

BANNER 300x300

BANNER 300x600

BANNER 300x100

Format Size
Banner  300x100px 200€
Banner 330x300px 300€
Banner 300x600px 550€
Megabanner 990x90px 550€
Megabanner 728x90px 450€
Publireportage (web) 700€
* Fasta räntor fram till 31 december 2018

PRINT EDITION

Format Size
Page 190 x 241 mm 2.000€
½ Page  190 x 177 mm  1.100€
Double Page 420 x 241 mm 3.000€

Kontakt

Om du markerar den här rutan godkänner du att dina uppgifter sparas tillfälligt, enligt vad som beskrivs i vår integritets policy