”Jag ger alla kvinnor rådet att göra sin första mammografi vid 40 års ålder, med tanke på ökningen av cancersjukdomar bland unga.”

Dr Pepa Manzano, gynekolog vid Juaneda Hospitales, betonar det nödvändiga i att skilja mellan screeningprogram och situationer där en kvinna har viss misstanke om en brösttumör. ”Lyckligtvis tar det bara ett par veckor att få resultaten av screeningtesterna avbildning, biopsier och andra kompletterande tester relaterade till diagnosen bröstsjukdomar inom Juaneda-gruppen, aldrig månader”, säger hon.

”Jag brukar råda kvinnor att göra sin första mammografi vid 40 års ålder, eftersom förekomsten av bröstcancer i den unga befolkningen har ökat kraftigt. Dessutom är det viktigt att få fram en individualiserad klinisk historia för varje patient, så vi kan skilja sporadisk bröstcancer inom familjen från ärftlig bröstcancer.»
Detta säger Dr Pepa Manzano, en välkänd specialist inom gynekologi som ger konsultationer vid Clínica Juaneda. Dr Manzano lyfter särskilt fram «behovet av att anpassa vården efter patientens personliga data, som den fysisk undersökningen, den eventuella radiologiska uppföljningen som görs beroende på resultatet av den första undersökningen, och om det finns en historia av bröstcancer inom familjen.»
Dr Manzanos råd är att «genomföra den första mammografin från 40 års ålder och att sedan, beroende på resultatet och patientens kliniska historia, ta ställning till om ytterligare mammografi kan göras först efter 50 års ålder, eller om den bör göras tidigare.» En tidigare undersökning kan vara nödvändigt om mammografin behöver ske inom vårt screeningprogram eller om kvinnan själv bär på misstankar.
«Om undersökningen sker inom Juanedas screeningprogram är det för att kvinnan som undersöks har nått en viss ålder, inte för att vi har sett någon avvikelse», förklarar Dr Manzano och tillägger:
«Inom dessa program görs tester för att bekräfta att allt står rätt till. Om det då uppstår misstankar om en brösttumör är det viktigt att även genomföra en radiologisk undersökning.»
«Vi måste komma ihåg att mammografi är det bästa diagnostiska testet för bröstcancer», understryker Dr Manzano. «Den manuella undersökningen av bröstkorgen kommer aldrig att uppfylla kriterierna för känslighet och specificitet på samma sätt som de radiologiska testerna. Fler och fler bröstcancer upptäcks hos allt yngre kvinnor», påminner hon och fortsätter:
«Eftersom vi erbjuder det här testet till rimliga kost-naderna, upplever många kvinnor en trygghet i att de kan flytta fram den första mammografin, och än mer om hon har symptom som väcker misstankar eller har en historia med cancer i släkten. Om orsaken är mutationer av BCRA1- och BCRA2-generna ökar risken för bröstcancer avsevärt även i yngre åldrar.»
Juaneda-programmet Accesible innebär att en av två kontroller görs: antingen en kontroll som består av gynekologisk undersökning, DNA-cytologi, papillomvirus och gynekologiskt ultraljud, eller en som består av gynekologisk undersökning, DNA-cytologi, gynekologisk ultraljud, papillomvirus och bilateral mammografi. Båda kontrollerna har specialpriser för patienter utan försäkring och som haft en lång väntetid.
När en tumör upptäcks genom mammografi måste en biopsi göras, och den kan i sin tur ha olika komplexitetsnivåer. På Juaneda Hospitales fås resultaten av biopsin inom några dagar.
«Ett patologiskt anatomitest utan immunhistokemi tar mellan sju och tio dagar», förklarar Dr Manzano och fortsätter: «En patologisk anatomi med immunhistokemi tar ytterligare en vecka.
Skillnaden är att det första fallet (enkel biopsi) är en beskrivning av diagnosen som patologispecialisten stäl -ler när proverna studerats i mikroskop för att fastställa dess malignitet. Immunhistokemi söker efter maligna tumörmarkörproteiner för att finjustera behandlingen, något som är viktigt för att förbättra chanserna för patienternas överlevnad.