Auren Mallorca, förtroende och säkerhet

Svenskar sätter högt värde på Balearernas arkitektoniska, urbanistiska och ekonomiska värden.

Tjänsteföretaget Auren Mallorca erbjuder flerspråkig kundtjänst på svenska, norska, spanska, katalanska, franska, engelska och tyska.

Balearerna har alltid varit en idealisk plats för investeringar, både för privatkunder och företagskunder. Många länder har upprättat affärsförbindelser med öarna på grund av det stora antal utländska invånare som bor här. Vi tänkte berätta lite om tjänsteföretaget Auren med verksamhet på Baleariska öarna – ett företag vars mål är att skapa värde och bidra till en hållbar utveckling av samhället, organisationer och individer. Innan vi berättar mer om företagets arbete kan det vara på sin plats att presentera dess bakgrund och utveckling: kontoret i Palma började sin verksamhet på 80-talet och var då en ekonomifirma som hjälpte till med tjänster som efterfrågades på den tiden, exempelvis redovisning och andra finansiella behov. Advokater tillkom 1990 och det blev ett kontor som kunde erbjuda en mängd olika tjänster inom sektorerna juridik, ekonomi och skatterådgivning under namnet ASG ASESORES. För närvarande består Aurens kontor av 10 advokater, 4 skatterådgivare, 2 ekonomer, 2 administrativa assistenter samt en tysk och en engelsk tolk.

Auren erbjuder sina kunder en mängd fördelar tack vare firmans omfattande erfarenhet av rådgivning inom ett stort antal specialområden: civilrätt, handelsrätt, konkurslagstiftning, stadsplanering, utländska investeringar, omstrukturering av företag och förhindrande av pengatvätt, för att nämna några. Denna höga grad av specialisering inom olika juridiska områden gör det möjligt för dem att täcka alla behov hos företag och privatkunder, och att alltid hitta de bästa lösningarna. De utmärker sig dessutom genom sin personliga kundservice. Eftersom det är en flerspråkigt kontor kan man erbjuda service på svenska, norska, spanska, katalanska, franska, engelska och tyska.

Det nordiska landet har en snabbt expanderande marknad och visar på mognad i sina affärsverksamheter och investeringar. Auren representerar många etablerade svenskars intressen på Balearerna och tar hand om deras angelägenheter på ett snabbt, effektivt och personligt sätt. Om det gäller internationella frågor kan Auren ta hand om alla procedurer i samordning med de som handhar dessa förfaranden i Sverige. Det är värt att nämna att juridiska ärenden där Aurens tjänster efterfrågas oftast kommer från klienter som är etablerade på öarna, men man behandlar även frågor som kommer utifrån.

Det svenska intresset för Balearerna har svenskarnas stora förkärlek för ögruppen som grund. Öarna anses vara en bra plats för olika verksamheter på grund av Balearernas arkitektoniska, urbanistiska och ekonomiska värden. Dessutom är avståndet mellan länderna relativt kort och kommunikationerna är goda, vilket är ett mervärde för de svenskar som bor på Mallorca. De kan enkelt åka fram och tillbaka för att lösa alla typer av förfaranden.

Just nu finns Auren både på Mallorca och på Ibiza. Införlivandet av kontoret Alcaide på Ibiza betyder att man kan utöka antalet kvalificerade tjänster inom administration och stadsplanering. Närvaron på Ibiza innebär att man kan erbjuda högkvalitativa tjänster även inom andra områden på en ö som har stor potential.

Att det är en betydande firma kan man se på dess stora internationella närvaro. Just nu har man 51 kontor i de 9 länder där Auren International finns representerat (Tyskland, Portugal, Spanien, Holland, Argentina, Colombia, Mexiko och Uruguay) och via nätverket Antea finns över 200 kontor i 60 länder. Det är också viktigt att understryka att Auren ligger på sjunde plats i rangordningen av professionella företag i Spanien, och på 23:e plats i världen.